บริษัท 802 ดิจิตอล มีเดีย บริษัท มีทีมงานที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเอาความคิดสร้างสรรค์มาผสมกับการดำเนินงานทางธุรกิจ ได้อย่างสอดคล้องและลงตัว เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทมีทีมงานที่มากประสบการณ์ในด้านการวางแผนและดำเนินการให้คำปรึกษา ที่เป็นมาตรฐานเชื่อถือได้รวมไปถึงการลงมือปฏิบัติจริง เราดำเนินงานธุรกิจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร (IT Service Management)
...

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS)

"ระบบจำลองโคตรสร้างพื้นที่จัดเก็บของคลังสินค้ามา แสดงในคอมพิวเตอร์ โดยระบบช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูตำแหน่งและยอดคงเหลือของสินค้า จาคอมพิวเตอร์ได้ทันที"

...

LOGISTICS MANAGEMENT SYSTEM (FLEET)


"ระบบจัดการยานพาหนะ พัฒนาขึ้นเพื่อความสามารถในการจัดการการควบคุม และการรายงาน ข้อมูลสถาณะของยานพาหนะ"

...

WEBSITE AND APPLICATION

"Website Application คือโปรแกรมที่ได้พัฒนาเพื่อตอบโจทย์การทำงาน หรือการแก้ไขปัญหา เฉพาะด้านที่เกิดขึ้น เพื่อให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้"

Responsive image

พบกับ บริษัท 802 ดิจิตอล มีเดีย ได้ที่งาน Software Expo Asia: Digital Integration 21-23 มกราคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิตต์ เวลา 10.00 - 19.00 น.