LOGISTICS MANAGEMENT

ระบบการจัดการยานพาหนะ เป็นระบบที่ช่วยประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการจัดการยานพาหนะด้วยการจัดการข้อมูล การแจ้งเตือน การคำนวณค่าใช้จ่าย อย่างมีระบบและมีเอกสารกำกับทุกขั้นตอน สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามผ่านเว็ปบราวเซอร์ การแสดงผลรายงานต่าง ๆ ผ่านหน้าจอ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการตัดสินใจของผู้บริหาร ทีมงาน และSoftware ถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน


Fleet Management Overview

ระบบและการจัดการยานพาหนะ พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการ การควบคุม และการรายงานข้อมูลสถานะของยานพาหนะ เช่น รายละเอียดพาหนะ ข้อมูลสถานะยางรถ การแจ้งเตือนและเฝ้าติดตามการซ่อมบำรุง กำหนดการต่อ พรบ. ประกันภัย รวมไปถึงค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงเป็นต้น

Fuel Tracking

ระบบคำนวณการใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะ สามารถคำนวณการใช้เชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ของยานพาหนะตามระยะทางโดยสามารถติดตามการรายงานหรือสรุปผลออกมาเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้.

Maintenance Scheduling

การใช้ตารางแสดงการบำรุงรักษายานพาหนะ ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน และมีระบบแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงรถเมื่อถึงเวลาครบกำหนดแบบอัตโนมัติ

Online Available

ซอฟต์แวร์ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทุก ๆ สถานที่ เพียงเชื่อมต่อกับสัญญาณ Internet เนื่องจากระบบทำงานผ่านโปรแกรมบราวเซอร์เป็นหลัก เช่น Chrome, FireFox, Safari, IE เป็นต้น

Responsive Application

ออกแบบซอฟต์แวร์ให้รองรับกับทุกขนาดหน้าจอของ Computer, Smart Phone, Tablet ซึ่งมีขนาดแตกต่างกัน ระบบจะปรับขนาดการแสดงผลและจัดเนื้อหาให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอนั้น ๆ