เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท 802 ดิจิตอล มีเดีย บริษัท

มีทีมงานที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเอาความคิดสร้างสรรค์มาผสม กับการดำเนินงานทางธุรกิจได้อย่างสอดคล้องและลงตัว เพื่อสร้างความ ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทมีทีมงานที่มากประสบการณ์ใน ด้านการวางแผน และดำเนินการให้คำปรึกษาที่เป็นมาตรฐานเชื่อถือได้ รวมไปถึงการลงมือปฏิบัติจริง เราดำเนินงานธุรกิจในการนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจของ องค์กร (IT Service Management)

WEB AND APPLICATION WEB AND APPLICATION

ให้บริการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) โดยใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยมาประยุกต์กับกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS) WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS)

     ระบบจำลองโครงสร้างพื้นที่จัดเก็บของ คลังสินค้ามา แสดงในคอมพิวเตอร์ โดย ระบบช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูตำแหน่งและ ยอดคงเหลือของสินค้า จาคอมพิวเตอร์ ได้ทันที

MOBILE APPLICATION MOBILE
APPLICATION

รับพัฒนา Mobile application บนระบบ iOS และ Android เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรและภาคธุรกิจผ่านแอปพลิเคชั่น รวมถึงสร้าง API เพื่อเชื่อมต่อกับระบบงานต่างๆ เช่น Payment Gateway ,ERP

LOGISTICS MANAGEMENT SYSTEM (FLEET) LOGISTICS MANAGEMENT SYSTEM (FLEET)

ระบบจัดการยานพาหนะ พัฒนาขึ้นเพื่อความสามารถในการจัดการการควบคุม และการรายงาน ข้อมูลสถาณะของยานพาหนะ

ผลงานที่ผ่านมา