บทความยอดนิยม

Smart Warehouse ??????????????????

Smart Warehouse คลังสินค้าอัจฉริยะ (อัจฉ...

Smart Warehouse คืออะไร? Smart Warehouse หรือคลังสินค้าอัจฉริยะ คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมการดำเนินงานภายในคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่กา ...

ดูเพิ่มเติม >
9 Checklists IT Skill

9 Checklists ทักษะ IT พื้นฐานที่ชาวออฟฟิ...

ปัจจุบันโลกเราขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี บริษัทปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้่จริง เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างสำคัญ ส่งผล ...

ดูเพิ่มเติม >

ทำความรู้จักกับ Microsevice...

Microservices เป็นรูปแบบหนึ่งของโครงสร้างในการออกแบบซอฟต์แวร์ ที่จะแบ่งเป็นระบบย่อย ๆ ในแต่ละกระบวนการทำงาน โดยที่สามารถหรือไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั ...

ดูเพิ่มเติม >

บทความน่ารู้

CBT (Computer Based Test)

13 ม.ค. 2566

Client: THAMMASAT UNIVERSITY ระบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่รองรับการสอบในทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยการทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ และข้อสอบจะวิ่งไ ...

ดูเพิ่มเติม >


WMS: Warehouse Management System

13 ม.ค. 2566

Client: SCG Paper พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า WMS ให้แก่ SCG Paper เป็นระบบที่ใช้งานออนไลน์ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลร่วมกับ ERP (SAP) และ Barcode ...

ดูเพิ่มเติม >


Transportation Quality Control

13 ม.ค. 2566

Client: TRIGO   Project Vehicle Inspection System เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบรถ ผ่านอุปกรณ์ Tablet ใช้งานผ่าน Online สามารถเช็ครายการตรวจสอบรับรถ ...

ดูเพิ่มเติม >