CBT (Computer Based Test)

โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2566

Client: THAMMASAT UNIVERSITY

ระบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่รองรับการสอบในทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยการทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ และข้อสอบจะวิ่งไปยัง Data Center ส่วนกลางเพื่อส่งไปยังระบบให้ทางอาจารย์เข้ามาตรวจข้อสอบประเภท พูด และ เขียน เพื่อให้คะแนนผ่านระบบ ทำให้ผู้สอบสามารถเข้ามาเช็คในระบบหลังสอบเพื่อทราบเวลาได้ทันที (ตามเวลาที่สถาบันกำหนด)


บทความที่เกี่ยวข้อง

CBT (Computer Based Test)...

Client: THAMMASAT UNIVERSITY ระบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่รองรับการสอบในทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยการทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ และข้อสอบจะวิ่งไ ...

ดูเพิ่มเติม >

WMS: Warehouse Management System...

Client: SCG Paper พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า WMS ให้แก่ SCG Paper เป็นระบบที่ใช้งานออนไลน์ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลร่วมกับ ERP (SAP) และ Barcode ...

ดูเพิ่มเติม >

Transportation Quality Control...

Client: TRIGO   Project Vehicle Inspection System เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบรถ ผ่านอุปกรณ์ Tablet ใช้งานผ่าน Online สามารถเช็ครายการตรวจสอบรับรถ ...

ดูเพิ่มเติม >