Smart Warehouse คลังสินค้าอัจฉริยะ (อัจฉริยะยังไง?)

โพสต์เมื่อ : 24 ก.พ 2566

Smart Warehouse คืออะไร?

Smart Warehouse หรือคลังสินค้าอัจฉริยะ คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมการดำเนินงานภายในคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่การรับเข้า จัดเก็บ เคลื่อนย้ายสินค้าโดยไร้รอยต่อ ดำเนินการได้รวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นยำ และลดโอกาสในการเกิดปัญหาต่าง ๆ 


Smart Warehouse อัจฉริยะยังไง?

ลักษณะของ Smart Warehouse เป็นการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและกระบวนการที่มาขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลัง การที่จะใช้ระบบ Automatic ได้นั้น ข้อมูลต่าง ๆ จะต้องไหลอยู่ในระบบได้อย่างไม่หยุดชะงัก ตั้งแต่การรับสินค้าเข้ามา ระบุตำแหน่งการจัดเก็บ รวมถึงการเบิกสินค้าออก ทุกกระบวนการดังกล่าวต้องเกิดขึ้นโดยไร้รอยต่อ บริษัทที่มีระบบคลังสินค้าแบบ Smart Warehouse มักใช้งานระบบ WMS (Warehouse Management System) เพื่อดูภาพรวม เก็บสถิติ และบริหารจัดการคลังสินค้า ควบคู่ไปกับการนำเครื่อง Robotic หรือ Semi-Robotic มาทดแทนแรงงาน โดยใช้ข้อมูลสินค้าจากชุดเดียวกัน กระบวนการทำงานซ้ำ ๆ จึงถูกทดแทนด้วย Robotic และลดขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยการ Auto-Analytic จากระบบ


จุดเด่นของ Smart Warehouse

Paperless
การใช้ระบบเข้ามาเก็บข้อมูลและเชื่อมต่อแต่ละกระบวนการดำเนินงาน จะทำให้บริษัทสามารถลดการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษ ไม่ว่าจะเป็นใบรายการสั่งซื้อ ใบเบิกสินค้า รวมถึง Report ต่างๆ ซึ่งทำให้สามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ได้ ทั้งยังเป็นการลดเวลาและขั้นตอนการทำงานให้น้อยลง สวนทางกับคุณภาพที่มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

Scalability
กระบวนการต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าที่มีปริมาณมากขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ ทำให้หลายบริษัทจำเป็นต้องจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้น หรืออาจประสบปัญหาทรัพยากรในการบริหารจัดการคลังมีอย่างจำกัดไม่สามารถตอบสนองการเติบโตของธุรกิจได้ อาจก่อให้เกิดความล่าช้า หรือความผิดพลาดที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ การปรับเปลี่ยนลักษณะกระบวนการทำงานภายในคลังให้มีลักษณะของ Smart Warehouse จะเป็นการเพิ่มขีดจำกัดความสามารถของกระบวนการภายในคลังสินค้า และมีความสามารถในการรองรับการเติบโตของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังสร้างมาตรฐานและเพิ่มความน่าเชื่อถือได้อีกด้วย

Zero human error
เนื่องด้วย Smart Warehouse เป็นลักษณะของ Warehouse ในรูปแบบ automatic หรือ semi-automatic เพราะฉะนั้นแรงงานในแต่ละส่วนสามารถดึงศักยภาพของตนเองในการโฟกัสกับการควบคุมดูแลปัญหาได้ดีกว่า โดยไม่จำเป็นต้องทำงานซ้ำ ๆ โดยที่ไม่จำเป็น ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในระบบ สามารถส่งต่อตาม Flow ของกระบวนการทำงาน ทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในการสื่อสาร หรือความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล

Data Analytics
ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันการประมวลผลข้อมูลสามารถทำออกมาได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายการกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในคลัง โดยไม่ผ่านการวิเคราะห์ หรือข้อมูลที่ถูกนำมาวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบ Dashboard หรือ Graph ทำให้ผู้ที่ดูแลในส่วน Managemaent มองเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้น โดยลดขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด พร้อมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้มาอ้างอิงเพื่อช่วยในส่วนของงาน Marketing ได้อีกด้วย 


อยากใช้ Smart Warehouse ต้องทำอย่างไร?
1. วางแผนผังกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นจริงภายในคลังสินค้า พร้อม Workflow อย่างละเอียด
2. ใช้ระบบ WMS เข้ามาเก็บข้อมูลและเชื่อมกระบวนการต่าง ๆ ภายในคลังสินค้า พร้อมทั้งช่วยระบุตำแหน่งการจัดเก็บ รายละเอียดสินค้า และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
3. ปรับปรุงการดำเนินงานโดยใช้ลักษณะ Robotic หรือ Semi-robotic ในส่วนนี้เราสามารถค่อย ๆ ต่อยอดจาก Semi-Robotic สู่ Robotic ทั้งหมดได้ เพื่อสร้างความเคยชินในการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน

 

สนใจระบบ WMS (Warehouse Management System) ติดต่อเราได้ที่นี่เลย!

 Cr. Image by macrovector on Freepik


บทความที่เกี่ยวข้อง

Software Development...

บริการรับพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นบริการสำหรับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ที่กำลังมองหาตัวช่วยในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ หรือร่นระยะ ...

ดูเพิ่มเติม >

Warehouse Management System...

WMS (Warehouse Management System) คือระบบที่จะมาช่วยดำเนินการจัดการคลังสินค้า ให้มีมาตรฐาน ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว การบริหารจัดการคลังสินค้ามีความ ...

ดูเพิ่มเติม >

IT Support Service...

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางการเงิน การบันทึกข้อมูล การตลาดและโฆษณา รวมไปถึงช่องทางการสื่อสา ...

ดูเพิ่มเติม >