Warehouse Management System

โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2566

WMS (Warehouse Management System) คือระบบที่จะมาช่วยดำเนินการจัดการคลังสินค้า ให้มีมาตรฐาน ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว

การบริหารจัดการคลังสินค้ามีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจค่อนข้างมาก แต่กลับถูกมองข้ามความสำคัญไปอย่างน่าเสียดาย กว่าจะตระหนักเห็นความสำคัญ ธุรกิจมากมายก็พบกับปัญหาเกี่ยวกับคลังสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหาย ไม่ตรงตามตัวเลขที่บันทึก การหาสินค้าไม่พบตามตำแหน่ง สินค้าค้างสต๊อก หรือความผิดพลาดจากการสื่อสารต่าง ๆ ภายในคลังสินค้า

ปัญหาเหล่านี้มักทำให้เกิดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและควบคุมไม่ได้ และสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น การสูญเสียทรัพยากรเวลาไปกับการแก้ปัญหา คลังสินค้าทำหน้าที่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ระบบ WMS หรือ Warehouse Management System ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาภายในคลังสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้าให้มากที่สุด

ระบบ WMS เหมาะกับใครบ้าง?
ระบบ WMS เหมาะกับทุกธุรกิจที่มีคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของการผลิตเพื่อขาย ศูนย์กระจายสินค้า หรือโกดังสินค้าสำหรับให้บริการ เนื่องจากระบบ WMS มีความหลากหลายของฟังก์ชันการใช้งาน จึงสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะของคลังสินค้าแบบต่าง ๆ ได้ ผ่านการพูดคุยปรึกษากันระหว่างผู้ให้บริการระบบและผู้ใช้งานระบบ


Features หลักของระบบ WMS
- ระบบการจัดการพื้นที่การวางสินค้าภายในคลัง
- ระบบการระบุตำแหน่งของสินค้าแบบทันที
- ระบบบันทึกข้อมูลสินค้าเข้า-ออกคลังสินค้า
- การใช้งานระบบควบคู่กับการเชื่อมต่อข้อมูลสินค้าผ่านบาร์โค้ด
- ระบบการส่งออกข้อมูลกระบวนการทำงานต่าง ๆ ภายในคลัง ในรูปแบบรายงาน Excel 

 

 

Cr. Image by macrovector on Freepik


บทความที่เกี่ยวข้อง

9 Checklists IT Skill

9 Checklists ทักษะ IT พื้นฐานที่ชาวออฟฟิ...

ปัจจุบันโลกเราขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี บริษัทปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้่จริง เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างสำคัญ ส่งผล ...

ดูเพิ่มเติม >

Warehouse Management System...

WMS (Warehouse Management System) คือระบบที่จะมาช่วยดำเนินการจัดการคลังสินค้า ให้มีมาตรฐาน ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว การบริหารจัดการคลังสินค้ามีความ ...

ดูเพิ่มเติม >

IT Support Service...

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางการเงิน การบันทึกข้อมูล การตลาดและโฆษณา รวมไปถึงช่องทางการสื่อสา ...

ดูเพิ่มเติม >