บทความยอดนิยม

Smart Warehouse ??????????????????

Smart Warehouse คลังสินค้าอัจฉริยะ (อัจฉ...

Smart Warehouse คืออะไร? Smart Warehouse หรือคลังสินค้าอัจฉริยะ คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมการดำเนินงานภายในคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่กา ...

ดูเพิ่มเติม >
9 Checklists IT Skill

9 Checklists ทักษะ IT พื้นฐานที่ชาวออฟฟิ...

ปัจจุบันโลกเราขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี บริษัทปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้่จริง เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างสำคัญ ส่งผล ...

ดูเพิ่มเติม >

ทำความรู้จักกับ Microsevice...

Microservices เป็นรูปแบบหนึ่งของโครงสร้างในการออกแบบซอฟต์แวร์ ที่จะแบ่งเป็นระบบย่อย ๆ ในแต่ละกระบวนการทำงาน โดยที่สามารถหรือไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั ...

ดูเพิ่มเติม >

บทความน่ารู้

Software Development

19 ม.ค. 2566

บริการรับพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นบริการสำหรับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ที่กำลังมองหาตัวช่วยในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ หรือร่นระยะ ...

ดูเพิ่มเติม >


IT Support Service

13 ม.ค. 2566

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางการเงิน การบันทึกข้อมูล การตลาดและโฆษณา รวมไปถึงช่องทางการสื่อสา ...

ดูเพิ่มเติม >


Warehouse Management System

13 ม.ค. 2566

WMS (Warehouse Management System) คือระบบที่จะมาช่วยดำเนินการจัดการคลังสินค้า ให้มีมาตรฐาน ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว การบริหารจัดการคลังสินค้ามีความ ...

ดูเพิ่มเติม >